In
Cu?n INOX arrow Cu?n Inox 304. 2B. 1,2mm. 1219mm
Cu?n Inox 304. 2B. 0,5mm. 1219mmCu?n Inox 304. BACu?n Inox 304. 2B. 1,2mm. 1219mm

( Inox Bnh Minh )
Giá per Unit (??n v?): 23 424 VN?

Liên hệ với chúng tôi về sản phẩm này

  • ?? dy:0.8 mm - 1.2mm
  • Kh? r?ng: 1000mm, 1219mm, 1500mm
  • Mc thp: 316, 304, 201
  • B? m?t: 2B/BA
  • Ch?t l??ng: Lo?i 1
  • C th?cung c?p theo kch c???t hng
  • Xu?t x?: Chu u, ?n ??, Hn Qu?c, ?i Loan

Nhận xét của khách hàng:

Chưa có bình luận nào cho sản phẩm này.
Hãy login rồi viết bình luận.


Thông tin người bán hàng

more nhóm sản phẩm


Cu?n Inox 316, 304, 201